مشاوره رایگان

09022860936 09011122522

اتاق سنسوری روم

این بخش مجهز به وسایل الکترونیکی بوده که هر کدام هدف مشخصی را دنبال می کنند و برای بالا بردن توجه و تمرکز ، افزایش سرعت عمل ، ایجاد انگیزش ، بهبود هوشیاری و واکنش مناسب نسبت به محرک های محیطی ایجاد شده است.

اتاق سنسوری روم

بهترین کاردرمانی فلج مغزی در تهران

فلج مغزی

فلج مغزی یک نوع از اختلالاتی است که نیاز به تمرین و صبوری زیاد دارد.و برای بهتر شدن وضعیت بیمار حتما باید با بهترین متخصصین

🡰