اتاق توجه شنیداری

فعالیت هایی برای تقویت توجه شنیداری ۱- گوش دادن به صداها: بچه ها چشم هایشان را می بندند و به صداهای اطراف گوش می دهند. به طور مثال، به صدای ماشین ها، هواپیما، حیوان ها و سایر صداهای بیرونی، و صداهای اتاق مجاور   ۲- صداهای ضبط شده: صدای هواپیما، قطار، حیوان ها و زنگ […]

کاردرمانی ذهنی

ما در بهترنی مراکز کاردرمانی خود آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستیم در این مرکز بهترین خدمات با بهترنی و مجرب ترین کاردرمانان که سالها تجربه را با بهترین بهره وری برای رضایت شما عزیزان بکاربسته ایم. در بهترین مراکز ما با بهترین متخصصان کاردرمانی که میتوان با تخصص و تجربه فراوانی که در […]