بهترین کاردرمانی و رفتاردرمانی در منزل

بهترین مرکز کاردرمانی اوتیسم

 بهترین رفتاردرمانی ABA و بهترین کاردرمانی در منزل ما با ایجاد یک تیم درمانی قوی و متعهد به منظور بهترین کاردرمانی و رفتاردرمانی در منزل نگرانیهای خانوادهای عزیز را برای کاردرمانی در منزل رفع کنیم.از آنجا که به نظر کارشناسان در زمینه درمان اوتیسم، کاردرمانی در منزل یکی از بهترین روشهای درمانی است.بهترین کاردرمانی در […]

مرکز تخصصی درمان اوتیسم

بهترین مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در بیش فعالی

بهترین مرکز درمان اوتیسم ( بهترین مرکز کاردرمانی)  در ایران مراکز کاردرمانی در دوشعبه غرب و شرق تهران واقع شده است و با بیش از 17 سال سابقه مداوم در زمینه کاردرمانی و گفتاردرمانی توانسته یکی از پیشگامان روشهای جدید کاردرمانی اوتیسم در ایران باشد.به جرات میتوان گفت در حال حاضر بهترین مرکز کاردرمانی در […]