مرکز درمان تخصصی آنسفالیت

بهترین کاردرمانی و توانبخشی در ایران

آنسفالیت (التهاب بافت مغزی) کی از نادرترین بیماریهاست که میتواند فرد بیمار را دچار مشکلات بسیاری کند. ما در مراکز تخصصی کادردرمانی خود که در دوشعبه(کیلینیک توانبخشی پایا و کیلینیک توانبخشی غرب تهران) فعال بوده ، در پی آن بوده و هستیم که بتوانیم به افراد مبتلا به آنسفالیت را با بهره گیری از بهترین […]