اختلالات حسی چیست؟

مرکز تخصصی کاردرمانی حسی

مراکز ما با دو شعبه در تهران (کیلینیک توانبخشی پایا و کیلینیک توانبخشی غرب تهران)، در زمینه کاردرمانی حسی سالها سابقه را دارا میباشد.به طوری که با اطمینان میتوان گفت از آغازگران این کاردرمانی در ایران بوده هست و در زمینه کاردرمانی حسی تبدیل به بهترین مرکز کاردر حسی ایران شده ایم ، با سالها […]