مرکز تخصصی کاردرمانی اوتیسم

مرکز تخصصی درمان اوتیسم

اوتیسم یکی از شایع ترین اختلالات قرن حاضر میباشد. که همچنان در حال رشد هست و محققان در پی ریشه یابی آن هستند. بهترین روش درمان اوتیسم که تا اکنون تمام محققین روی آن اتفاق نظر دارند انجام بهترین کاردمانی است.مراکز ما که در دو شعبه غرب و شرق تهران فعال بوده(کلینیک پایا در شرق […]