مشاوره رایگان

09011122522 09022860936

اتاق توجه شنیداری

اتاق توجه شنیداری

راهکارهای درمان بیش فعالی

 انواع درمان بیش فعالی (ADHD) اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD) یک اختلال عصبی رشدی شایع است. اغلب در دوران کودکی تشخیص داده می شود.

🡰