مشاوره رایگان

09022860936 09011122522

کاردرمانی در مهارتهای دست

کاردرمانی در مهارتهای دست

بهترین کاردرمانی فلج مغزی در تهران

فلج مغزی

فلج مغزی یک نوع از اختلالاتی است که نیاز به تمرین و صبوری زیاد دارد.و برای بهتر شدن وضعیت بیمار حتما باید با بهترین متخصصین

🡰