مشاوره رایگان

09011122522 09022860936

کاردرمانی سالمندان

کاردرمانی سالمندان

راهکارهای درمان بیش فعالی

 انواع درمان بیش فعالی (ADHD) اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD) یک اختلال عصبی رشدی شایع است. اغلب در دوران کودکی تشخیص داده می شود.

🡰